Boy Uzatma3

 

Kozmetik boy uzatma ameliyatları kimlere yapılabilir?

17-19 yaş üstü(kemik uzaması tamamlamış, ek hastalıkları bulunmayan, sigara içmeyen, kemik uzatma sürecine psikolojik olarak hazır kişilerde boy uzatma ameliyatları yapılabilir.

Boy uzatma Ameliyatları Nasıl Yapılır?

Boy uzatma ameliyatlarında farklı yöntemler kullanılabilir. Kemik içerisine (interal), kemik dışınına (eksternal), ya da hem kemik içi hem de kemik dışına (kombine sistem) yerleştirilen cihazlar ile boy uzatma ameliyatları gerçekleştirilebilir. Ameliyat sırasında kemik kesisi(osteotomi) yapılır. Ameliyattan 5-7 gün sonra; cihazlar yardımı ile, günde 1 mm olacak şekilde kemik uçları birbirinden kontrollü olarak uzaklaştırılarak kemik uzatması yapılır.

Boy Uzatma Ameliyatları ile Kaç cm Uzatma Yapılabilir?

Femur (uyluk kemiği) 6-8 cm, tibia (kaval kemiği) 5-7 cm olmak üzere 15 cm e kadar boy uzatmak mümkündür.

Boy Uzatma Süreci Ne Kadar Sürede Tamamlanır?

Ameliyat sonrası 5-7. Günde boy uzatma işlemi günde 1 mm olacak şekilde başlatılır. 6-8 cm kemik uzaması için 60-80 güne ihtiyaç vardır. Ardından uzatılan kemiğin sağlamlaşması (konsolidasyon) için de belirli bir süre gerekmektedir. Toplam süreç 6-8 ayda tamamlanır.

Boy uzatma süreci ağrılı mıdır?

Boy uzatma ameliyatı sonrası ilk bir kaç hafta ağrı olabilir. Ağrılar şiddetli değildir. Ağrı kesiciler ile kontrol alınabilir. Ayrıca, kemikte meydana gelen uzama ile birlikte kas ve diğer yumuşak dokularda oluşan gerilime bağlı olarak ağrı oluşabilir. Bu ağrılar fizik tedavi egzersizleri ile azaltılabilmektedir.

Boy Uzatma Ameliyat Sonrası Ne Zaman Yürüyebilirim?

Kombine sistem veya Precice Streyde çivi ile yapılan ameliyatlar sonrası tam yük vererek yürümek mümkündür. Precice 2 çivisi ile yapılan ameliyatlardan sonra ise tam yük verilemez. Tekerlekli sandalye ya da koltuk değnekleri kullanılmalıdır.

Ameliyat Sonrası Fizik Tedavi Gerekir mi

Fizik tedavi egzersizleri boy uzatma ameliyatlarını başarısında kritik bir öneme sahiptir. Ameliyat sonrası dönemde tüm süreç tamamlanana kadar fizik tedavi hareketlerinin yapılması gerekecektir.

Boy Uzatma Süreci Tamamlandıktan Sonra Spor Yapabilir miyim?

Günlük aktivitelere ameliyattan 2-3 ay sonra başlanabilir. Boy uzatma süreci tamamlandıktan (8-12 ay) sonra ise, tüm spor aktiviteleri yapılabilir.

Boy Uzatma Ameliyatlarında Komplikasyon Riskleri Nelerdir?

Kemiğin geç kaynaması ya da kaynamaması ve enfeksiyon gibi komplikasyonlar boy uzatma ameliyatlarından sonra görülebilmektedir. İyi planlama ve uygun ameliyathane şartları ile komplikasyonların görülme ihtimali minimuma düşürülebilir.

Anahtar Kelimeler

Ortopedi, ortopedi doktoru, boy uzatma, boy uzatma ameliyatları

Who can have cosmetic limb lengthening surgeries?

Height lengthening surgeries can be performed on people over the age of 17-19 (who have completed bone lengthening, who do not have additional diseases, who do not smoke, who are psychologically ready for the bone lengthening process.

How Are Limb Lengthening Surgery Performed?

Different methods can be used in lengthening surgeries. Lengthening surgeries can be performed with devices placed inside the bone (internal), outside the bone (external), or both inside and outside the bone (combined system). A bone incision (osteotomy) is made during the surgery. 5-7 days after surgery; With the help of devices, bone lengthening is performed by removing the bone ends from each other by 1 mm per day in a controlled manner.

How much lengthening can be done with limb lengthening surgeries?

It is possible to extend the length up to 15 cm, with the femur (thigh bone) 6-8 cm and the tibia (tibia) 5-7 cm.

How Long Does the Lengthening Process Complete?

5-7 days after surgery. The lengthening process per day is started at 1 mm per day. 60-80 days are needed for 6-8 cm bone growth. Then, a certain time is required for the consolidation of the extended bone. The total process is completed in 6-8 months.

Is the limb lengthening process painful?

There may be pain for the first few weeks after lengthening surgery. The pain is not severe. It can be controlled with painkillers. In addition, pain may occur due to the tension in the muscles and other soft tissues along with the elongation of the bone. These pains can be reduced with physical therapy exercises.

When Can I Walk After Limb Lengthening Surger?

It is possible to walk with full weight bearing after the operations performed with the combined system or Precice Stretch nail. After the operations performed with Precice 2 nails, full weight-bearing cannot be given. A wheelchair or crutches should be used.

Is Physical Therapy Necessary After Surgery?

Physical therapy exercises have a critical importance in the success of lengthening surgeries. In the postoperative period, physical therapy movements will be required until the whole process is completed.

Can I do sports after the lengthening process is completed?

Daily activities can be started 2-3 months after the operation. After completing the lengthening process (8-12 months), all sports activities can be performed.

What are the Complication Risks in Limb Lengthening Surgery?

Complications such as delayed union or nonunion of the bone and infection can be seen after lengthening surgeries. With good planning and appropriate operating room conditions, the possibility of complications can be minimized.

 

Key Words

Limb Lengthening Surgery, orthpedics, orthopedic surgery

 

Op.Dr.Ali Tufan Pehlivan