Kalça 3a

Femoroasetabuler Sıkışma Sendromu (Kalça Sıkışma Sendromu)

Femoroasetabular sıkışma sendromu(FAS), kalça eklemini oluşturan femur başı(top şeklinde) ve asetabulum(kalça yuvası) yapılarının bozulmasına bağlı olarak gelişen; kalça ekleminde sürtünme, sıkışma, yıpranma ile karakterize bir durumdur. Kalça sıkışmasında(FAİ, femoro asetabuler impigement), asetabulum kenarında, femur boynunda veya her ikisinde anormal kemik çıkıntısı bulunur. Bu kemik çıkıntıları (cam ve pincer lezyonları) kalça ekleminde anormal temas yüzeyi oluşturarak, kalça ekleminin uyum içerisinde çalışmasına engel olurlar. Bu durum zaman içerisinde labrum adı verilen kalça yuvasındaki kıkırdak benzeri yapının ve eklem kıkırdağının bozulmasına sebep olabilir.

Kalça Sıkışması Kimlerde Görülür?

Femoroasetabuler sıkışma sendromu (FAS,kalça sıkışması) son yıllarda tanımlanmış bir hastalıktır. Özellikle genç erişkinlerde görülmektedir. Kalça sıkışması sendromunun üç tipi bulunmaktadır. Birinci tipte lezyon asetabulumda (pincer lezyonu), ikinci tipte ise lezyon femur boynundadır(cam lezyonu).Kombine tip olan üçüncü tipte ise hem pincer hem de cam lezyonları birlikte bulunur.

Kalça Sıkışması Olan Hastalarda Belirtiler Nelerdir?

En önemli belirti kalça ağrısıdır. Ağrı kalça önünde, kasıkta veya kalçanın yan tarafında olabilir. Spor yapmak(squat vs.), bisiklete binmek, ayakkabı bağlamak, çömelmek ve uzun süreli oturmak gibi aktiviteler kalçada ağrıyı arttırabilir. Ağrı “bıçak saplanır” tarzda keskin veya künt olabilir. Zaman içerisinde topallama, kalça ekleminde sertlik gelişebilir.

Kalça Sıkışmasında Tanı Nasıl Konulur?

Ortopedi doktoru tarafınca hasta öncelikle muayene edilmelidir. Ardından direk grafi(röntgen filmi) ile kalça ekleminde sıkışmaya sebep olabilecek lezyonların olup olmadığı araştırılır. Yumuşak dokunun(labrum vs.) değerlendirilebilmesi için MRI(emar) gerekebilir.

Kalça Sıkışmasının Tedavisi Nedir?

Tedavide öncelikle ameliyat dışı yöntemler uygulanır. İstirahat, aktivite modifikasyonu(kalçada ağrıyı arttıracak hareketlerden kaçınma) önerilir. Ağrının şiddetlendiği durumlarda ortopedi doktorunuz NSAİİ ilaçlar(ağrı kesiciler) reçete edebilir. Fizik tedavi uygulamaları ile; kalça eklem hareketleri açıklığı arttırılabilir, kalçayı destekleyen kasların kuvvetlendirilmesi sağlanabilir. Hastalığın şiddetine göre hastayı değerlendiren ortopedi doktoru ameliyat önerebilir. Son yıllarda kalça artroskopisi ile kalça sıkışması hastaları tedavi edilebilmektedir. Cerrahi tedavideki amaç, kalça sıkışmasına sebep olan kemik çıkıntılarının(cam ve pincer lezyonu) temizlenmesi-traşlanması ve eşlik eden kıkırdak ve yumuşak doku(labrum yırtığı vs) problemlerinin giderilmesidir. Bazı hastalar için açık cerrahi(femoral osteotomi, periasetabuler osteotomi) girişimler gerekebilmektedir. İleri derecede kıkırdak lezyonu bulunan hastalar için total kalça protezi uygulanmaktadır.

Kalça Sıkışması (femoroasetabular sıkışma) Tedavi Edilmezse Ne Olur?

Özellikle ağrı ve kalça ekleminde kısıtlılık şikayeti bulunan hastalar ortopedi hekimi tarafınca cerrahi tedavi açısından değerlendirilmelidir. Tedavi edilmeyen hastalarda kalça eklemindeki sıkışma, kıkırdak ve labrum hasarına yol açarak kalça kireçlenmesine(kalça osteoartriti, koksartroz) sebep olabilmektedir.

Anahtar kelimeler
Ortopedi, ortopedi doktoru, ortopedist, femuro asetabular sıkışma sendromu,femoro asetabular impigement sendromu, kalça sıkışması sendromu, kalça ağrısı, kalçam ağrıyor, kalça artroskopisi, kalça protezi, total kalça protezi, kalça ameliyatları, kalça cerrahisi, ameliyatsız kalça ağrısı tedavisi.

Kalça 3c

Anahtar kelimeler
Ortopedi, ortopedi doktoru, ortopedist, femuro asetabular sıkışma sendromu,femoro asetabular impigement sendromu, kalça sıkışması sendromu, kalça ağrısı, kalçam ağrıyor, kalça artroskopisi, kalça protezi, total kalça protezi, kalça ameliyatları, kalça cerrahisi, ameliyatsız kalça ağrısı tedavisi.