Ortopedi Doktoru

Femur başı avasküler nekrozu (kalça avasküler nekrozu, kalça kemiği çürümesi, femur başı AVN) , kalça eklemi içinde yer alan femur (uyluk kemiği) başının kanlanmasının bozulması sonucu oluşan kalça eklemi hastalığıdır. Kemiğin kanlanmasında azalma ile birlikte kemik hücreleri ölmeye başlar, kemik yapıda bozulma ve çökme meydana gelir. Hastalığın ilerlemesi ile birlikte femur başı deforme olur, kemik ve kıkırdak kaybı görülebilir.

Hastalık orta yaş erkeklerde(30-50) daha sık görülür. Vakaların ortalama olarak yarısında diğer kalça ekleminde de hastalık görülmektedir. Uzun süreli steroid (kortizon) kullanımı, geçirilmiş travma( kalça çıkığı vs.), alkolizm, orak hücreli anemi, kanda pıhtılaşma bozuklukları, hastalığın başlıca sebepleri arasındadır. Bazı hastalarda altta yatan hiçbir sebep bulunamayabilir.

En önemli belirti kalça ağrısıdır. Ağrı özellikle kalça önünde ve kasık bölgesindedir. Ayağa kalkarken, merdiven inip-çıkarken, uzun yürüyüş sonrası ağrıda artma görülebilir. Hastalığın ilerlemesi ile kalça eklem hareketlerinde kısıtlılık, ağrıda artış, yürürken topallama oluşabilir.

Tanı için direk grafi (röntgen filmi), MRI(emar), BT(tomografi) istenebilir. Hastalığı erken evrelerinde düz grafide patoloji tespit edilemeyebilir.

Hastalığın tedavisi oldukça güç ve sorunlu olabilmektedir. Tedavi, hastalığın evresine göre değişir. Hastalığın belirti göstermediği, sadece MR bulguları olan hastalarda, ilaç tedavisi (alendronat, antikoagülan vs) ve takip önerilir. Kalçada ağrı şikayetleri bulunan, MR da avasküler nekroz tespit edilen ancak femur başı kemiğinde çökme (kemik yapının bozulması) bulunmayan hastalarda kor dekompresyon ameliyatı , damarlı veya damarsız kemik grefti ameliyatları uygulanabilir. Femur başında kemik ve kıkırdağın ileri derecede bozulduğu hastalarda total kalça protezi uygulanmaktadır.

Anahtar kelimeler

Ortopedi, ortopedi doktoru, ortopedist, femur başı avasküler nekrozu, kalça avasküler nekrozu, femur başı osteonekrozu, kalçada çürüme, kalça ağrısı, kalçam ağrıyor, kor dekompresyon, kemik grefti, damarlı kemik grefti, kalça protezi, total kalça protezi, kalça ameliyatları, kalça cerrahisi, ameliyatsız kalça ağrısı tedavisi.