Ortopedi Doktoru

Klavikula (Köprücük Kemiği) kırıkları, sık görülen kırıklardır. Tüm kırıkların %5-10’nunu, omuz çevresi kırıklarının yaklaşık %50’sini klavikula kırıkları oluşturur. En sık sebebi, omuz üzerine düşmedir. Zorlu doğum sırasında bebeklerde de klavikula kırığı görülebilir.  Çoğunlukla cerrahi dışı yöntemlerle tedavi edilir. Tespit için alçı yapılmaz, omuz-kol askısı veya sekiz bandajı adı verilen bandaj uygulanır. İyileşme süresi genellikle  4-6 haftadır. Ameliyat gerektiren durumlarda plak-vida veya intramedüller çivi ile tespit sağlanır.

Anahtar kelimeler

Ortopedi, ortopedi doktoru, ortopedist, omuz ağrısı, omuz kırığı, klavikula kırığı, köprücük kemiği kırığı, 8 bandaj, klavikula bandajı