Ortopedi Doktoru

Önkolda,  radius ve ulna isimli iki uzun  kemik bulunmaktadır. Önkol kırıkları çocuklarda, erişkinlere göre daha sık görülür. Çocuklarda görülen tüm kırıkların yaklaşık %40 ını ön kol kırıkları oluşturmaktadır. 10-12 yaşından küçük çocuklarda çoğunlukla alçı ile tedavi edilir. Daha büyük çocuklarda kırığın tipine ve açılanma derecesine göre alçı veya cerrahi tedavi seçilebilir. Ortalama alçıda kalma süresi 4-6 haftadır. Yetişkinlerde görülen i ön kol kırıklarında cerrahi tedavi ön planadadır. Plak ve vidalar  ile kırık tespiti önkol kırığı ameliyatlarında en çok tercih edilen yöntemdir.

Anahtar kelimeler

Ortopedi, ortopedi doktoru, ortopedist, ön kol kırığı, kol  kırığı, alçı, atel, ön kol kırık ameliyatı, ön kol kırığı cerrahisi