Ortopedi Nedir?

Ortopedi ve Travmatoloji hareket sisteminde (kas ve iskelet sistemi) oluşan her türlü hastalık, yaralanma ve hasar ile ilgilenen tıp bilim dalıdır. Ortopedi ve travmatoloji cerrahi bir branştır. Kas-iskelet (kas,yumuşak doku, kemik, eklem) sistemindeki hastalıkların iyileştirilmesi amacıyla  ameliyat yapabilir veya ameliyat dışı tedaviler uygulayabilir. Fizik tedavi branşı ile uyum içerisinde çalışır. Ortopedi ve Travmatolojinin birçok alt dalları mevcuttur.(Spor yaralanmaları, artoplasti (eklem protezleri), omuz ve dirsek hastalıkları, diz ,çocuk ortopedisi, kalça, el ve el bileği, ayak ve ayak bileği, travma ve kırıklar, kemik tümörleri). Ortopedi ve travmatoloji bölümü tarafınca uygulanan tedaviler ve hastalıklar özetle şu şekilde gruplandırılabilir.

> Omuz-Dirsek

Omuz kırığı,omuz çıkığı, bankart lezyonu, tekrarlayan omuz çıkığı, omuz impingement sendromu(omuz sıkışma sendromu), omuz çevresi kas ve tendon yırtıkları(rotator kılıf yırtığı,rotator manşet yırtığı, rotator cuff yırtığı, supraspinatus tendonu yırtığı, ,subskapularis tendon yırtığı), rotator kılıf artropati (omuzda kireçlenme, omuzda artrit)donuk omuz(frozen shoulder, adeziv kapsülit, omuz eklem sertliği, omuz eklem hareket kısıtlılığı), SLAP lezyonları (SLAP yırtığı), biseps tendinopati (biceps tendiniti, biceps tenosinovit), akromiyoklavikuler eklem yaralanması (akromioklaviküler eklem çıkığı), glenohumeral eklem artriti(omuz eklem kireçlenmesi, omuz artriti, omuz eklem efüzyonu) , tenisçi dirseği (lateral epikondilit, tenisçi hastalığı),golfçü dirseği(medial epikondilit) dirsek kırıkları(radius başı kırığı, olekranon kırığı), dirsek sertliği, dirsek ekleminde kısıtlılık, distal biceps tendon rüptürü hastalıklarının tedavisinde omuz cerrahisi( omuz ameliyatları, omuz artroskopisi, kapalı omuz ameliyatları) dirsek cerrahisi(dirsek ameliyatları)  ve ameliyatsız tedaviler uygulanmaktadır.

> Diz

Meniskus yırtıkları, ön çapraz bağ yaralanmaları(ön çapraz bağ kopması, ön çağraz bağ zadelenmesi) ,arka çağraz bağ yaralanması ve kopması,dizde  iç yan bağ yaralanması(medial kollateral bağ yaralanması), osteokondral lezyonlar(dizde kıkırdak hasarı ve yaralanması), sinovyal lezyonlar(sinovit,dizde efüzyon,dizde şişlik), patellofemoral hastalıklar(kondromalazi patella), patellar tendinit( jumpers knee), patellar instabilite (tekrarlayan patella çıkığı, diz kapağı çıkığı), gonartroz(dizde kireçlenme,dizde kıkırdak aşınması), diz kırıkları(patella kırıkları, disz kapağı kırıklar, femur alt uç kırıkları, distal femur kırıkları, proksimal tibia kırıkları, plato tibia kırıkları, tibia üst uç kırıkları)  hastalıklarının tedavisinde diz cerrahisi (diz ameliyatları, diz protezi, eklem protezi, kapalı diz ameliyatları, diz artroskopisi) ve ameliyatsız tedaviler uygulanmaktadır.

> Çocuk Ortopedisi

Büyüme plağı kırıkları, epifiz kırıkları, GKD(gelişimsel kalça displazisi, kalça çıkığı), PEV(pes ekinovarus, çarpık ayak, ayak deformitesi, konjenital ayak deformitesi, doğumsal ayak deformitesi, doğumsal ayak şekil bozukluğu), brakial pleksusu yaralanmaları(doğumsal sinir felci, doğumda sinir zedelenmesi, kolda sinir zedelenmesi), sprengel deformitesi (doğuştan yüksek skapula), bacak uzunluğu eşitsizliği (bebeklerde bacak boy farkı, bacak kısalığı), perthes hastalığı( kalçada perthes hastalığı), femur başı epifiz kayması (slipped capital femoral epiphysis), konjenital diz çıkığı (doğumsal diz çıkığı), osgood schlatter hastalığı, metatarsus adduktus, pes kavus(pes cavus kavus), konjenital vertikal talus, tarsal koalisyon, kalkaneovalgus, pes planus (düz tabanlık, esnek düz tabanlık, rijid düz tabanlık, juvenil halluks valgus), parmak ucunda yürüme(bebeklerde,çocuklarda parmak ucunda yürüme), aksesuar navikula, serebral palsi, artrogripozis(konjenital çoklu eklem kontraktürleri), osteopetrozis hastalıklarının cerrahi (kalça çıkığı ameliyatı, pev ameliyatı, pes ekinovarus cerrahisi, boy uzatma vs) ve cerrahi olmayan tedavileri(pavlik bandaj, atel, ponseti alçısı, seri alçılama, AFO, ortopedik bot vs.) uygulanmaktadır.

> Kalça

Koksartroz(kalça kireçlenmesi, GKD zemininde koksartroz, kalça kıkırdak aşınması), femur boyun kırıkları(kalça kırığı, femur üst uç kırığı, kollum femoris, intertrokanterik kırık), asetabulum kırıkları, pelvis kırıkları, femoroasetabular sıkışma( femoroasetabular impingement, FAS sendromu, labrum yırtığı), femur başı avasküler nekrozu(kalça avn, kalça avasküler nekrozu, kalçanın geçici osteoporozu(transient osteoporoz), meraljia parestetika (lateral femoral kutanöz sinir sıkışması), siyatik(siyatalji, piriformis sendromu), trokanterik bursit gibi kalça hastalıklarının tedavisinde cerrahi(kalça protezi, total kalça protezi, parsiyel kalça protezi, ekl> em protezi, pfn, proksimal femoral çivi, kalça artroskopisi, kalça cerrahisi kalça ameliyatları, core dekompresyon, kalça foraj ameliyatı, kalça avasküler nekrozda, fibula grefti ameliyatı, sinir gevşetme ameliyatı vs.) ve cerrahi olmayan(fizik tedavi, ilaç, bandaj vs) tedaviler uygulanmaktadır.

> El-El Bileği

El ve El bileği kırık ve çıkıkları (distal radius kırıklar, radius alt uç kırıkları, karpal kemik kırıkları, karpal kemik çıkıkları, karpal kemik çıkıkları, karpal instabilite, metakarp kırıkları, falanks kırıkları, parmak kırıkları, çekiç parmak deformitesi, boksör kırığı), el ve el bileği yumuşak doku hastalıkları(elde tendon kesisi, el tendon yaralanması, TFCC hasarı yaralanması, tırnak yatağı bozukluğu, dupuytren kontraktürü, tetik parmak, elde tendon sıkışması, de quervain tenosinovit, de quervain hastalığı, el bileğinde tendon sıkışması, başparmak tendon sıkışması, karpal tünel sendromu, el bileğinde sinir sıkışması, elde enfeksiyon, paronişi, dolama,  elde parmakta iltihap, kemik iltihabı, osteomiyelit, kuğu boynu deformitesi, düğme iliği deformitesi), konjenital el anomalileri, sindaktili,parmak yapışıklıkları, yapışık parmak,  polidaktili ,6 parmak, fazla parmak, el ve el bileği tümörleri( dev hücreli tendon tümörü, glomus tümörü, tendon kılıfı kisti, ganglion kisti) hastalıkları ameliyat (el cerrahisi, el ve el bileği kırık ameliyatları, el bileği plak ameliyatı, el bileği fiksatör ameliyatı, karpal instabilite ameliyatı, çekiç parmak ameliyatı,tendon tamiri, tendon dikilmesi, tendon transferi, TFCC tamiri, el bileği artroskopisi, kapalı el bileği ameliyatları, tırnak yatağı tamiri, tetik parmak cerrahisi, tendon kılıfı gevşetme ameliyatı, karpal tünel ameliyatı, sinir gevşetme, dupuytren ameliyatı, de  quervain ameliyatı, polidaktili ameliyatı, sindaktili ameliyatı, ganglion kisti eksizyonu, kist çıkarma vs) ve ameliyat dışı(atel, çekiç parmak ateli, ortez, alçı, fizik tedavi) yöntemler ile tedavi edilmektedir.

> Ayak-Ayak Bileği

Ayak ve ayak bileği kırıkları(falanks kırıkları, ayak parmak kırıkları, metatars kırıkları, tarak kemiği kırıkları, jones kırığı, tarsal kemik kırıkları,lisfranc  yaralanması,  talus kırığı, kalkaneus kırığı, navikula kırığı, küboid kırığı, subtalar çıkık, kompartman sendromu, lateral malleol kırığı, medial malleol kırığı, bimalleoler ayak bileği kırığı tibia alt uç kırığı, distal tibia kırığı, pilon kırıkları, sindezmoz bağ yaralanması), halluks valgus( ayakta kemik çıkıntısı, ayağın yan tarafında kemik büyümesi çıkması, ayakta şekil bozukluğu, juvenil halluks valgus, halluks varus, hiperkeratoz(deri kalınlaşması, ayakta nasır), interdigital nöritis (morton nörinom, ayakta sinir kitlesi, tarsal tünel sendromu( ayak bileğinde sinir sıkışması), süperfisiyal peroneal sinir sıkışması, sural ve safen sinir sıkışması, ayakta tendon kesisi yaralanması, çekiç parmak deformitesi, pes planus(düz tabanlık, rijid düz tabanlık, sert düz tabanlık, esnek flexible düz tabanlık), pes kavus(pes cavus, çukur ayak), aşil tendon yaralanması(aşil tendon kopması yırtılması), aşil tendinit, aşil tendinozis, aşil tendinopati, peroneal tendinit, peroneal tendon sıkışması, tibialis posterior tendon yetmezliği, tibialis anterior tendonu, fleksör hallusis longus tendiniti, topuk ağrısı( plantar fasiit, topuk dikeni, epin kalkanei, haglund deformitesi, haglund hastalığı) hastalıklarının ameliyat (ayak bileği bimalleolar kırık ameliyatı, kalkaneus kırığı ameliyatı, talus kırığı ameliyatı, pilon kırığı ameliyatı, halluks valgus ameliyatları, kemik düzeltme ameliyatı, chevron, scarf ,mc bride ameliyatı, morton nörinom ameliyatı, ayak bileğinde sinir gevşetme ameliyatı, aşil tendon tamiri dikilmesi onarılması, peroneal tendon kılıf ameliyatları, debridmanı vs) ve ameliyat dışı(ortez, atel, alçı, halluks valgus ateli, gece ateli, halluks valgus ayakkabısı vs ) ameliyat dışı tedavileri uygulanmaktadır.